კომპანია

კომპანია "მულტილაინი" დაარსდა 2012 წელს და წარმოადგენს სწრაფად განვითარებად, მრავალპროფილიან და საიმედო კომპანიას. "მულტილაინი" არის ჰოლდინგი ,რომელიც აერთიანების ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე, სერვისებსა და კონსალტინგზე დამყარებული გადაწყვეტილებების შემუშავება, დანერგვა და ფუნქციონირების მხარდაჭერა.

ჩვენ გულდასმით ვსწავლობთ ადგილობრივი ბაზრის საჭიროებებს, ვეცნობით ჩვენს სფეროში მიმდინარე გლობალურ ტენდენციებს და ჩვენს თითოეულ მომხმარებელს ვთავაზობთ მათ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისებსა და გადაწყვეტილებებს.

ჩვენი კომაპნიის ერთ-ერთი უპირატესობაა - მომსახურების ფართო დიაპაზონი, რაც საშუალებას გვაძლევს თითოეული კლიენტისთვის ჩამოვაყალიბოთ მომსახურების ინდივიდუალური პაკეტი.

სერვისები

ყველა

პარტნიორები

ყველა

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ყველა მოწინავე საერთაშორისო ბრენდთან