დასახელება:

მულტილაინი (EN)

პროექტი:

მულტილაინ ჰოლდინგის ლოგოტიპი

სტატუსი:

დამკვეთი:

Work Period:

December 1, 2017 - December 1, 2017

პროექტის შესახებ