დასახელება:

ჰიდრო

პროექტი:

კორპორატიული ბრენდინგი

სტატუსი:

დამკვეთი:

სამუშაო პერიოდი:

მარტი 31, 2016 - აპრილი 12, 2017

პროექტის შესახებ