დასახელება:

myBOOKING

პროექტი:

კორპორატიული ბრენდინგი

სტატუსი:

დამკვეთი:

სამუშაო პერიოდი:

აგვისტო 4, 2017 - აგვისტო 31, 2017

პროექტის შესახებ