დასახელება:

askme

პროექტი:

კორპორატიული ბრენდინგი

სტატუსი:

დამკვეთი:

სამუშაო პერიოდი:

დეკემბერი 1, 2017 - დეკემბერი 1, 2017

პროექტის შესახებ