დასახელება:

მულტილაინი

პროექტი:

მულტილაინ ჰოლდინგის ლოგოტიპი

სტატუსი:

დამკვეთი:

სამუშაო პერიოდი:

დეკემბერი 1, 2017 - დეკემბერი 1, 2017

პროექტის შესახებ