ბაქარ ასათიანი

ბაქარ ასათიანი

დირექტორი / UI დიზაინერი

მოკლე აღწერა

ვრცელი აღწერა