ელექტროული ბიბლიოთეკის სისტემა

ელექტროული ბიბლიოთეკის სისტემა

კომპანია მულტილაინის მხარდაჭერით და მონაწილეობით შეიქმნა ელექტრონული ბიბლიოთეკის სისტემა