პრომო კოდი - COVID 19

პრომო კოდი - COVID 19

პრომო კოდის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ პანდემიის დასრულებამდე.